Vergoedingen

De kosten voor een consult bij VoedGoed kunnen gedeeltelijk in aanmerking komen voor vergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van het consult en de eventuele aanvullende ziektekostenverzekeringen.

In de polisvoorwaarden van de verzekeraar staat beschreven welke onderdelen wel en niet in aanmerking komen voor vergoeding. Het is aan te raden voorafgaand aan een consult de polisvoorwaarden goed te controleren of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Voor de consulten bij VoedGoed is er een mogelijkheid voor gedeeltelijke vergoeding.

– Orthomoleculaire geneeswijzen

Op basis van het lidmaatschap van VoedGoed bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeswijzen) worden de meeste consulten gedeeltelijk of geheel vergoed. Op de website van de MBOG is hierover alle informatie te vinden, zie Zorgverzekeraar Vergoedingen 2020 voor het meest recente vergoedingenoverzicht.

Tarieven

Tarieven

Het uurtarief voor de diensten van VoedGoed bedraagt € 88,-

Afzegging van consulten

Een afzegging van een consult dient uiterlijk 24 uur voorafgaand van het consult te geschieden. Wanneer dit niet gebeurd, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.  Deze facturen kunnen niet ter declaratie bij de zorgverzekering worden aangeboden.

Betalingen                                                                                                               

De betalingen van de consulten geschieden bij voorkeur per pin. Voor eventuele nazending van producten en/of telefonische consulten verstuur ik de factuur per mail of per post.

* Tarief per 1-1-2020.